Finančni načrt postavitve izobraževalnega centra v vasi Kathuriri, Kenija