ELA

Skupaj smo

MOČNEJŠI

ELA pomeni:

ela education

Education (izobraževanje)

Ponujamo programe kakovostnega izobraževanja v afriških vaseh. Še posebej se osredotočamo na otroke s posebnimi potrebami (z učnimi težavami), ki obiskujejo javno osnovno šolo. Kakovostno izobraževanje je namreč v Afriki še vedno privilegij in ne pravica vseh.

ela litaracy

Literacy (opismenjevanje)

S programi opismenjevanja zagotavljamo, da udeleženci dosežejo svoje potenciale ne glede v kakšnih razmerah so odraščali ali živijo.

round_3

Art (umetnost in kreativnost)

Ponujamo glasbene, gledališke in umetniške programe. Ti programi otrokom in mladostnikom ponujajo veščine, ki krepijo njihove ustvarjalne talente, hkrati pa odpirajo možnosti zaslužka in v njih sprožajo pozitivne spremembe.

Ustanoviteljica ELE

Jana Dular Wang'ombe

"ustvarja priložnosti"

SLO verzija filma

ELA je rezultat želje

Izboljšati pogoje izobraževanja v podeželskih delih Afrike s prispevkom zahodnega znanja, izkušenj, predanosti in želje po pozitivni spremembi.

Izbrali smo Afriko

Celino s pozitivno energijo in obiljem barv, sonca, radosti, glasbe, veselja v kombinaciji z neskončnimi izzivi, pogajanji in rešitvami.

Naše poslanstvo

Biti glas za prikrajšane skupine. Z izobraževanjem in krepitvijo skupnosti ustvarjati priložnosti in možnosti za boljše življenje.

Naši projekti:

sl_SI